• Thông dụng

  Danh từ

  Dregs
  thải chất cặn
  to eliminate dregs
  những phần tử cặn của hội
  the dregs of the old society

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dross
  trash

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dregs
  emptying
  residual product
  residue
  scrap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X