• Thông dụng

  *

  To clang
  xe lăn cọc cạch trên đường đá
  the ox-cart clanged along on the stone-paved road

  Tính từ

  Unmatched (pair)
  đôi guốc cọc cạch
  an unmatched pair of clogs
  Cranky
  chiếc xe đạp cọc cạch
  a cranky bicycle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X