• Thông dụng

  *

  (dùng hạn chế trong một vài tổ hợp) Dull
  đỏ cạch
  dull red

  Động từ

  To give up (vì sợ hoặc vì ghét)
  cạch đến già
  to give up for all the rest of one's life
  To clatter
  cạch một cái xuống bàn
  to give a clattering knock on the table
  đục đẽo cành cạch cả ngày
  to make a continuous clatter the whole day with one's chiselling and whittling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X