• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  pipe culvert

  Giải thích VN: Một phần ống nước cho phép nước chảy dưới đường hoặc đê [[khác. ]]

  Giải thích EN: A section of pipe that permits water to flow under a roadway or other embankment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X