• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  lobe

  Giải thích VN: Một chỗ lồi tròn, như tong một bánh cam hay các bánh [[số. ]]

  Giải thích EN: A rounded projection, as on a cam wheel or other noncircular geared wheel..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X