• Thông dụng

  Tính từ

  High-ranking, high-grade, high-class
  cán bộ cao cấp
  high-ranking cadres
  lớp kỹ thuật cao cấp
  a higher technical course
  hàng cao cấp
  high-grade goods

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  advanced

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  senior
  up-market

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X