• Thông dụng

  Danh từ.

  Utter sincerity, heartiness
  lấy chân tình đối xử với đồng chí
  to show heartiness in dealing with one's comrades

  Tính từ

  Very sincere, heartfelt
  người bạn chân tình
  a very sincere friend
  lời nói rất chân tình
  a heartfelt statement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X