• Thông dụng

  Danh từ

  Rudimentary mirador, watch-tower
  chòi canh
  a watch-tower
  chòi thông tin
  a news-broadcasting tower

  Động từ

  To shoot up, to emerge with difficulty
  cây không chòi lên được đất cằn
  the tree could not shoot up because of the exhausted soil
  cố chòi khỏi mặt nước
  to try hard to emerge out of the water

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X