• Thông dụng

  Động từ.

  To solicit
  hắn đút lót bọn quan lại chạy chọt chức trưởng
  he bribed mandarins to solicit the position of village headman
  chạy chọt khắp nơi
  to run about soliciting favours

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X