• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  polyvinyl

  Giải thích VN: Các sản phẩm pôlime hóa không phải hợp chất vinyl đơn trị, như clo [[vinyl. ]]

  Giải thích EN: Any polymerization product of a monomeric vinyl compound, such as vinyl chloride.

  chất polyvinyl axetat
  polyvinyl acetal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X