• Thông dụng

  Tính từ.

  Close
  phối hợp chặt chẽ
  to coordinate closely
  đoàn kết chặt chẽ
  close solidarity
  sự lãnh đạo chặt chẽ
  close leadership
  quản thị trường chặt chẽ
  close control of the market

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X