• Thông dụng

  Tính từ

  One-eyed
  một người chột
  a one-eyed person
  chột mắt
  to be blind of one eye, to have one eye damaged completely
  Nip, stunt
  cây cam bị chột đứt rễ
  the orange tree was nipped because its root was cut
  con tr6u chột đi sau trận ốm
  the buffalo was stunted after a bout of illness
  Aborted
  quả chột
  an aborted fruit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X