• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  kinescope recording

  Giải thích VN: Sự ghi lại trực tiếp chương trình từ máy thu hình vào băng từ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X