• Thông dụng

  Động từ

  To glide
  con chuồi xuống ao
  the fish glided into the pond
  To drop (slip) quickly and neatly
  chuồi gói quà vào túi
  to drop quickly and neatly a present in a wrapping into (someone's) pocket

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X