• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  pulse sequence

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pulse train
  dãy xung hình chữ nhật
  rectangular pulse train
  dãy xung sinh từ tín hiệu đọc
  off-tape synchronizing pulse train
  dãy xung tuần hoàn
  periodic pulse train
  dãy xung xuất từ tín hiệu đọc
  off-tape synchronizing pulse train
  dãy xung đồng bộ hóa
  synchronizing pulse train

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X