• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acquisition

  Giải thích VN: Việc sóng radio hoặc TV bằng cách điều chỉnh ăng [[ten. ]]

  Giải thích EN: The detection of a desired radio signal or broadcast emission, usually by adjusting an antenna or telescope..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X