• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  regulated flow

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  metered flow

  Giải thích VN: Một hệ thống dòng chảy được điều khiển cho phép một lượng xác định chảy trong một thời gian xác [[định. ]]

  Giải thích EN: A flow system that is controlled to allow a specific quantity to flow in a specified time or in harmony with an event.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X