• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  entry line
  input line
  input stream
  dòng nhập công việc
  job input stream
  dòng nhập phát sinh
  generation input stream
  hàng dòng nhập
  input stream queue
  sự điều khiển dòng nhập
  input stream control

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X