• Thông dụng

  Động từ.

  To slap down; to lay down.
  ta dằn cái xuống bàn
  She slapped the large bowl on the table. To
  Stress ; to contain.
  dằn từng tiếng
  To stress every word.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X