• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  extractor
  dụng cụ tháo bạc lót
  bush extractor
  dụng cụ tháo cần
  tube extractor
  dụng cụ tháo chốt hãm
  cotter pin extractor
  dụng cụ tháo chốt hãm
  pin extractor
  dụng cụ tháo lắp gu rông
  stud extractor or remover
  dụng cụ tháo mayơ
  hub extractor
  dụng cụ tháo ống lót
  hub extractor
  dụng cụ tháo xuppap
  valve extractor
  lefter
  remover
  dụng cụ tháo lắp gu rông
  stud extractor or remover
  withdrawal tool

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X