• Thông dụng

  Receipts.doanh thương
  (cũ) Go in for trade, be a trade.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gross receipts
  income
  doanh thu thực tế
  actual income
  incomings
  revenue
  doanh thu buôn bán
  sales revenue
  doanh thu trên lề
  marginal revenue
  tổng doanh thu
  total revenue
  turnover
  thuế doanh thu
  turnover tax

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  revenues
  tổng cộng doanh thu
  total revenues
  tổng doanh thu của tài sán góp vốn
  gross revenues
  sales revenue
  turnover
  doanh thu ròng
  net turnover
  thuế doanh thu
  turnover tax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X