• Thông dụng

  Danh từ
  intestinal flat worm

  Động từ

  To come up, to come near to
  sán đến gần tôi
  He came up to me

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  gritter

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  floor

  Giải thích VN: Chỉ một bề mặt với cấp bậc tương ứng trong bất kỳ một cấu trúc nào, thường để chỉ: Mặt phẳng đáy của một căn [[phòng. ]]

  Giải thích EN: A level, supporting surface in any structure or feature; specific uses include: the bottom flat surface of a room.the bottom flat surface of a room.

  yard

  Giải thích VN: Một không gian mở thường được trồng cây, gần một tòa [[nhà. ]]

  Giải thích EN: An open area, often planted, adjacent to a building.

  hunt
  ready

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  sessile hydatid

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arched floor
  ceiling
  deck
  decking
  flat
  flooring
  groined slab
  pave
  platform
  sollar
  stage
  storey
  working platform
  yard
  court (-yard)
  curtilage
  landing
  platform
  stage
  ward
  yark
  grate

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  deck
  floor
  field
  patio
  chase
  tapioca
  riddling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X