• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ammonia solution
  dung dịch amoniac loãng
  ammonia solution diluted
  dung dịch amoniac mạnh
  ammonia solution strong
  dung dịch amoniac-nước
  aqua-ammonia solution
  ammonia spirit
  aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước
  aqua-ammonia solution
  dung dịch amoniac-nước loãng
  weak aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước nghèo
  weak aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước đậm đặc
  strong aqua ammonia
  đồ thị (dung dịch) amoniac-nước
  aqua-ammonia chart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X