• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chisel-edge angle

  Giải thích VN: góc được tạo thành đầu đục đầu cắt của máy [[khoan. ]]

  Giải thích EN: The angle formed between the chisel edge and the cutting edge of a drill, as viewed from the end of the tool.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X