• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  altitude azimuth

  Giải thích VN: Góc phương vị được xác định bởi độ cao, độ nghiêng [[độ. ]]

  Giải thích EN: Azimuth as determined by altitude, declination, and latitude.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X