• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle of rotation
  góc quay tương hỗ của hai tiết diện
  angle of rotation between two adjacent cross sections
  rotation angle
  swing angle
  torque angle
  turning angle
  visual of rotation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X