• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heel

  Giải thích VN: Một bộ phận tương tự với hình giáng của gót giày, tính năng sử dụng hoặc vị trí bố trí tương tự một số bộ phận [[khác. ]]

  Giải thích EN: Any part that resembles a shoe heel in shape, use, or location in relation to other parts..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X