• Thông dụng

  Nearly, almost.
  Anh ta gần như điên khi nghe tin ấy
  He was almost out of his mind when heard of the news.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  almost
  approach
  nearly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X