• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  late-breaking
  latest
  nearest
  tới máy chủ gần nhất
  Get Nearest Server (GNS)
  trạm làm việc hoạt động gần nhất
  NAUN (nearestactive upstream neighbor)
  trạm làm việc hoạt động gần nhất
  nearest active upstream neighbor (NAUN)
  newest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X