• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  obeche

  Giải thích VN: Gỗ cây Triplochitin scleroxylon, vùng tây phi, màu nhợt được dùng làm gỗ mặt ( gỗ [[dán). ]]

  Giải thích EN: The pale wood of the Triplochitin scleroxylon tree of West Africa, used for veneering.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X