• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  andiroba

  Giải thích VN: Gỗ của cây Gymnanthes lucida Nam Mỹ. Cũng được gọi Gỗ [[cua. ]]

  Giải thích EN: The wood of a South American tree, Gymnanthes lucida. Also, CRABWOOD.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X