• Thông dụng

  Add up.
  Gộp mấy món tiền để mua một cái xe máy
  To add up several sums of money and buy a moped.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X