• Thông dụng

  How awful! How dreadful!
  Gớm chửa mái bằng tuởi đã hút thuốc
  How awful to start smoking at such a young age!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X