• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  king post truss

  Giải thích VN: Một giàn mái gỗ nằm thẳng giữa hai dầm chính tiếp giáp nhau dọc theo đế của giàn mái tam giác hoặc dầm [[kèo. ]]

  Giải thích EN: A wooden roof truss that lies vertically between two abutted principal rafters and across the base of a triangular roof truss or tie beam.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X