• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  repeater test rack

  Giải thích VN: Giá trong trạm lặp trên đó thể cho các mức thu phát trên trạm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X