• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bulking value

  Giải thích VN: Khả năng của thuốc nhuộm hay chất khác nhằm tăng cường khối lượng [[sơn. ]]

  Giải thích EN: The relative capacity of a pigment or other substance to increase the volume of paint.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X