• Thông dụng

  Disguise oneself as, wear a disguise.
  Giả dạng làm người đi buôn
  To disguise onesef as a mechant.
  Pretend.
  Giả dạng không biết
  To pretend not to no.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X