• Thông dụng

  Tissue paper (made from bark of a thymelacaceous plant).

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  rice paper

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  act of sale
  bill of sale
  giấy bán điều kiện
  conditional bill of sale
  giấy bán hẳn
  absolute bill of sale
  giấy bán tuyệt đối
  absolute bill of sale
  giấy bán đứt hàng hóa
  absolute bill of sale
  contract for sale
  conveyance
  conveyance on sale
  deed of bargain and sale
  deed of sale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X