• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pyramid
  hình tháp (phát triển) dân số
  population pyramid
  lượng tử hóa vector hình tháp ( hóa)
  Pyramid Vector Quantization (codification) (PVQ)
  mái hình tháp
  pyramid roof
  trụ hình tháp
  pyramid column
  pyramidal
  hộp hình tháp
  pyramidal slip
  mặt hình tháp
  pyramidal plane
  trượt hình tháp
  pyramidal slip
  vỏ hình tháp
  pyramidal slip
  tower
  bulông hình tháp
  tower bolt
  trụ hình tháp
  tower pier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X