• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  discrete system

  Giải thích VN: Hệ thống điều khiển sự thay đổi tín hiệu vào chỉ tại các thời điểm rời rạc. Xem thêm phần Hệ thời gian rời [[rạc. ]]

  Giải thích EN: A control system that operates to control changes in incoming signals only at discrete points in time. Also, discrete-time system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X