• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  automated manufacturing system

  Giải thích VN: Hệ thống máy sản xuất được vi tính hóa để sản xuất các sản phẩm với sự hạn chế sự tham gia của con [[người. ]]

  Giải thích EN: A computerized system of manufacturing machines to produce products with reduced human intervention.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X