• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  PD (potential difference)
  potential difference
  hiệu điện thế nhiệt (của hai điểm)
  thermal potential difference
  potential difference (PD)
  tension
  hiệu điện thế thấp
  low tension
  voltage
  hiệu điện thế Hall
  hall voltage
  hiệu điện thế hiệu dụng
  effective voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  required ignition voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  spark discharge voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  spark voltage
  hiệu điện thế đánh lửa
  sparking voltage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X