• Thông dụng

  Catastrophe, disaster.
  Mưu thâm thì hoạ cũng thâm tục ngữ
  The disaster is proportionate to the design; the darker the design, the greater the disaster it invites (upon its author).
  Hoạ đơn chí
  Paint, draw.
  Cầm kỳ thi họa
  Perform in unison.
  Họa đàn
  Respond.
  Một người xướng muôn người họa
  ��One person raises something first and te thousand people respond.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X