• Thông dụng

  (cũng nói huyên thuyên) Talk nineteen to the dozen, palaver.
  Huyên thiên suốt buổi
  To palaver for a whole morning (evening, afternoon).
  Kể chuyện huyên thiên
  To talk nineteen to the dozen.
  Huyên thiên xích đế thông tục
  To talk through one's hat.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X