• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  engineering order wire
  service channel
  mạch trên kênh dịch vụ
  service channel circuit
  đường kênh dịch vụ danh định
  normal service channel
  đường kênh dịch vụ kỹ thuật
  engineering service channel
  đường kênh dịch vụ tiêu chuẩn
  normal service channel
  đường kênh dịch vụ-dự bị
  stand-by service channel
  đường kênh dịch vụ-dự phòng
  stand-by service channel
  Service Channel (SC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X