• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  optical character
  Bộ đọc/Nhận biết tự quang học
  Optical Character Reader/Recognition (OCR)
  máy đọc tự quang học (OCR)
  optical character reader (OCR)
  nhận dạng tự quang học
  OCR (opticalcharacter recognition0
  nhận dạng tự quang học (OCR)
  optical character recognition (OCR)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X