• Thông dụng

  (sinh học) Antibody.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  antibody
  kháng thể bất toàn, kháng thể không hoàn toàn
  incomplete antibody
  kháng thể hướng lipit
  lipoidotropic antibody
  kháng thể phản vệ
  anaphylactic antibody
  kháng thể ức chế
  blocking antibody
  kháng thể Vi
  VI antibody
  kháng thể đơn dòng, kháng thể nhân tạo sản sinh từ một dòng tế bào vậy chỉ gồm một kìểu globulin miễn dịch
  monoclonal antibody
  phản ứng kháng nguyên - kháng thể
  antigen-antibody reaction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X