• Thông dụng

  Danh từ
  aerodynamics

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aero dynamics
  aerodynamic
  bóng khí động học
  aerodynamic shadow
  cấu hình khí động học
  aerodynamic configuration
  gương khí động học
  aerodynamic mirror
  hệ số khí động học
  aerodynamic coefficient
  tàu khí động học
  aerodynamic vehicle
  tính khí động học
  aerodynamic performance
  aerodynamics
  gas kinetics

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X