• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  uncovered
  control
  cốt thép khống chế vết nứt
  crack control reinforcement
  hệ thống khống chế nước
  water control system
  khống chế xói lở
  erosion control
  sự khống chế sử dụng đất
  land use control
  sự khống chế tiếng ồn
  noise control
  sự khống chế vết nứt
  crack control
  điểm khống chế tuyến
  control point
  đo đạc điểm khống chế mặt đất
  ground control point survey
  restrict

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X