• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  tongue-and-lip joint

  Giải thích VN: Một khớp mộng trong đó gờ mộng thể làm che khuất khớp nối bằng nếp [[uốn. ]]

  Giải thích EN: A tongue-and-groove joint in which the tongue member provides a means of concealing the joint by its flush bead.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X